Saros adında 1 yerleşim bulundu.
  Saroz ada - Keşan - Edirne
1919ht: Saros
1877hk: Kseronisia/Kseros [ Yun kséros "kuru" ]
■ Saros Körfezi adı, körfez içindeki adadan alınmış olmalıdır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km