Saraçlı adında 5 yerleşim bulundu.
sırala 
  Saraçlı mah - Geyve - Sakarya
1946k: B. Saraçlı
1487t: Saraçlı
EYu: Houdion [ Luw ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. asırda Eğinli Müslüman iskân edilmiştir. Manav
  Saraçlı mah - Of - Trabzon
1906hk, 1928k: Xalman
  Saraçlı köy - Aralık - Iğdır
1928k: Pirço
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd (Moti) yerleşimi
■ Rus yönetimi altında Karapapaklar iskân edildi. Halen Kürt nüfus çoğunluktadır. SN
■ Eski bir Kürt (Redki) köyü olup, buradaki Kürtler Ruslar tarafından Kazakistan Asibulak (Aşibulak) köyüne sürgün edildiler. Bir kısmı sonradan Asibulak'tan Rusya Grasnador'a göç etti. Mar(d)astan
■ 1926da bütün Redkiler göç etmemiş. Akrabalarının yarısı hala Pırço'dadır. Köyün yarısından fazlası Redkidir (Aras, Erdoğan, Yumak, Güner) diğerleri Moti'dir. Ayrıca; Redkiler buradan sürgün edilmemişler. Bu köyden Erivan Xalisa köyüne göç ederler, oradan sürgün edilirler. Qazi


Grafik harita göster     haritada ara : km