Saraçlı adında 5 yerleşim bulundu.
sırala 
  Saraçlı mah - Geyve - Sakarya
1946: B. Saraçlı
1487a: Saraçlı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Rum Ortodoks mezhebine mensup Ermeni yerleşimi idi. 19. yy'da Müslüman Eğinliler iskan edildi. SN
■ 19. asırda Eğinli Müslüman iskân edilmiştir. Manav
  Saraçlı mah - Of - Trabzon
1902hk: Xalman
  Saraçlı köy - Aralık - Iğdır
1928: Pirço
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd (Moti) yerleşimi
■ Rus yönetimi altında Karapapaklar iskân edildi. Halen Kürt nüfus çoğunluktadır. SN
■ Eski bir Kürt (Redki) köyü olup, buradaki Kürtler Ruslar tarafından Kazakistan Asibulak (Aşibulak) köyüne sürgün edildiler. Bir kısmı sonradan Asibulak'tan Rusya Grasnador'a göç etti. Mar(d)astan
■ 1926da bütün Redkiler göç etmemiş. Akrabalarının yarısı hala Pırço'dadır. Köyün yarısından fazlası Redkidir (Aras, Erdoğan, Yumak, Güner) diğerleri Moti'dir. Ayrıca; Redkiler buradan sürgün edilmemişler. Bu köyden Erivan Xalisa köyüne göç ederler, oradan sürgün edilirler. Qazi
■ Köyün eski adı Pirço Köyü'dür. 1992 senesinde Saraçlı Köyü olmuştur. Köyün kurucuları Karapapak yani Terekeme Türkleri'dir. Köy halkı günümüzde Karapapak/Terekeme Türkleri'nden oluşmaktadır. Ayrıca daha sonraları birkaç hane göçmen Kürd'de köye yerleşmiştir. Berk Ulusoy


Grafik harita göster     haritada ara : km