Saraçlı adında 5 yerleşim bulundu.
sırala 
  Saraçlı mah - Geyve - Sakarya
1946 📖 B. Saraçlı
1487a 📖 Saraçlı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Rum Ortodoks mezhebine mensup Ermeni yerleşimi idi. 19. yy'da Müslüman Eğinliler iskan edildi. SN
  Saraçlı mah - Manavgat - Antalya
1928 📖 Saraçlıaşireti
  Saraçlı mah - Çarşamba (Dikbıyık bucağı) - Samsun
1946 📖 Halman
  Saraçlı mah - Of - Trabzon
1902hk 📖 Xalman
  Saraçlı köy - Aralık - Iğdır
1928 📖 Pirço
1901hb 📖 Saraçlu | İrçoff
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Moti) yerleşimi
■ Rus yönetimi altında Karapapaklar iskân edildi. Halen Kürt nüfus çoğunluktadır. SN
■ Kürd (Redkan, Moti) yerleşimi. Buradaki Redkanlıların bir kısmı da Tc'deki uzun askerlik süresinden dolayı 1926'da Ermenistan'a göç edip, 1988 yılında Ermeniler tarafından Kazakistan'a sürgün edildiler. Kazakistan'dan bir kısmı Bakü'ye göç edip, asimile oldular. Qazi


Grafik harita göster     haritada ara : km