Sandal adında 6 yerleşim bulundu.
sırala 
  Sandal mah - Kula - Manisa
1712z 📖 Sandal
■ Geç Roma dönemi kaynaklarında anılan Satala kenti olması muhtemeldir. Antik çağda Frigya Katakekaumene bölgesinin başlıca dini merkezi idi. SN
■ © 13.03.1712 Kütahya Sancağı'nın Kula Kazası'ndaki Sandal Karyesi'ndeki Şeyh İbrahim mezrasına Nasuh Camii mütevellisi ... deyar heyran
  Batısandal mah - Erdemli - Mersin
1928 📖 Sandal
■ Batı ve Doğu Sandal köylerine adını veren Sandal dağının adı muhtemelen antik Sadala veya Satala biçiminden gelir. SN
  Doğusandal mah - Erdemli (Elvanlı bucağı) - Mersin
1928 📖 Sandal [ Tr Doğlu Sandal "Doğlu (Doğulu) köyü Sandal mah." ]
  Sandal mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1927h 📖 Sandal
■ Panzinçukuru köyüne bağlı Sandal ve Ayvalı mahalleleri ile Kurtçukuru mahallesi birleştirilerek 6.04.1945'te Sandal adı verilen köy kuruldu. Kurtçukuru daha sonra ayrılarak müstakil köy olmuştur. SN
  Sandal köy - Yıldızeli - Sivas
1907hk 📖 Sandal
  Sandal köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖 Sandal
Alevi yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km