Reşadiye adında 30 yerleşim bulundu.
sırala 
  Zeytindağ mah - Bergama (Zeytindağ bucağı) - İzmir
1928k: Reşadiye
1891s: Kilisa
1890hk: Kiliseköy
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Osmanlı devletinin son yıllarına dek Kilise nahiyesi merkez köyü idi. 1913'te Balkan Harbi dönemindeki ilk Türkçeleştirme kampanyasında Reşadiye adı verildi. SN
  Güzelyalı mah - Konak - İzmir
Eski adı: Reşadiye
Y1900~: Mirakti [ Yun myraktê "güzel yalı" ]
  Datça ilçe - Datça - Muğla
1891s: Dadya (idari bölge)
Eski adı: Reşadiye (idari bölge)
■ Asıl Datça/Dadya 4 km kadar içeride bulunan Eski Datça mahallesidir. İlçe merkezi 1947'de şimdi bulunduğu İskele mahallesine taşındı. SN
  Reşadiye mah Datça - Datça - Muğla
1911ht: Alagi [ Tr ]
1904hk: Alaköy
■ 1913 yılı dolayında Datça ilçe merkezi eski derebeyi konağının bulunduğu bu kasabaya taşınmıştır. SN
  Reşadiye mah - Susurluk (ömerköy bucağı) - Balıkesir
1911ht: Reşadiye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Köy, Bulgaristan'ın "Şumnu" ve "Razrgrad (Hezergrad)" bölgelerinden gelen macirler tarafından kurulmuştır. Türk
  Reşadiye mah - Çekmeköy - İstanbul
1889-1911: Hamidiye
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Resmi olmayan ilk adı Lazköy. 26 Şubat 1889 tarihli Şura-yı Devlet kararıyla Hamidiye Köyü adı verildi. 30 Aralık 1911 tarihli padişah iradesiyle Reşadiye ismini aldı. 93 Harbi dolayısıyla Lazistan'dan İstanbul'a ilk getirilen muhacirlerce söylenmektedir. Şu anki etnik köken yapılan lüks site ve villalar dolayısıyla değişmiş olabilir. cxaluri
  Güney köy - Yalova_M - Yalova
1928k: Reşadiye
Eski adı: Elmaalanı
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Elmaalanı köyüne 1898'de Dağıstanlı muhacirler iskan edildi. 1909'dan sonra köye Reşadiye adı verildi. SN
  Reşadiye mah - Yenişehir - Bursa
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Reşadiye köy - Banaz - Uşak
1928k: Reşadiye
■ 93 Harbi neticesinde Ruse ve Silistra civârındaki bir köy veya köylerden gelen muhâcir burada iskân edildi ve Hamidiye ismi verildi. 1905 senesinde 40 hânede 178 nüfuslu olan köyün ismi 1910 senesinde Reşâdiye olarak değiştirildi. Manav
  Reşadiye köy - Sandıklı - Afyon
1928k: Reşadiye
Pomak yerleşimi
  İğdeli köy - Sinanpaşa - Afyon
1928k: Reşadiye [ Tr "(sultan) Reşat yeri" ]
  Reşadiye mah - Akyazı - Sakarya
1928k: İrşadiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Boğazkent mah - Ilgın - Konya
1928k: Reşadiye [ Tr "(sultan) Reşat yeri" ]
1910ht: TokmakBayırı (mv)
■ 20. yy başında Pomak yerleşimi.
  Yeniçağa ilçe - Yeniçağa - Bolu
1928k: Reşadiye [ Tr "Sultan Reşat yeri" ]
1911-: Mumlupınar (mv)
■ Eskiden Çağa kasabasına bağlı Mumlupınar mevkii iken 1911'de Reşadiye adıyla iskân edildi. SN
  Böğrüdelik mah - Cihanbeyli - Konya
1910d-1934: Reşadiye [ Tr "Sultan Reşat yeri" ]
1928k: Cihanbeyli (idari bölge) [ Tr "aş." ]
Özbek yerleşimi
■ 1907'de Türkiye'ye iltica eden bir grup Özbek için Reşadiye adıyla iskân edilmiş, 1934'te adı Böğrüdelik olarak değiştirilmiştir. 1928'den itibaren kısa bir süre Cihanbeyli kaza merkezi oldu. SN
■ © 10.10.1910 Akşehir kazasının Böğrüdelik mevkiinde iskan edilen muhacirinin teşkil eyledikleri karyenin Reşadiye namıyla isimlendirilmesi. deyar heyran
  Altınlı köy - Çankırı_M - Çankırı
1928k: Reşadiye [ Tr "Sultan Reşat yeri" ]
Eski adı: Geveren
  Reşadiye köy - Ortaköy (Balcı bucağı) - Aksaray
1910ht: Ziyarettepe
Kürd yerleşimi
■ Yunus Emre'ye izafe edilen türbesi vardır. SN
  Reşadiye mah - Tarsus - Mersin
1928k: Reşadiye
1910-: Heleke
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Heleke olan eski adı 20 Şubat 1910'da Reşadiye olarak değiştirildi. SN
  Reşadiye mah - Talas - Kayseri
2000: Erciyes
1925ht: Reşadiye [ Tr "(sultan) Reşat yeri" ]
1911hk: İstefana [ Yun stepháni "taç? çelenk?" ]
■ 1959'da Erciyes belediyesine bağlı mahalle oldu. 2014'ten sonra Erciyes belediyesi lağvedildi. SN
  Reşatlı mah - Kırıkhan - Hatay
1918ht: Reşadiye
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Reşadiye köy - Gürün (Konakpınar bucağı) - Sivas
1928k: Reşadiye
1914hk: Keferviran
Eski adı: Gâvurören
Alevi yerleşimi
  Reşadiye ilçe - Reşadiye - Tokat
1928k: İskefsir [ Yun ]
1928k: Reşadiye (idari bölge) [ Tr "Sultan Reşad yeri" ]
■ Reşadiye kazası 1913'te teşkil edildi. Adını eski İskefsir (şimdiki Bereketli) kasabasından alan İskefsir kazası buraya taşındı. Merkez kasabanın adı 1940'lara dek İskefsir olarak geçer. 1939 depreminde tamamen yıkıldıktan sonra yeni yerde tekrar kuruldu. SN
  Reşadiye mah Rize - Rize_M - Rize
1913tz: Reşadiye
1876s: Roşi [ Yun ]
  Yelkenli köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916ht: Reşadiye
E1902, 1928k: Sorp [ Erm Սորբ ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1895'te Kerdigan kazasının mahvolması üzerine bir süre sonra Sorp köyü merkez olmak üzere Reşadiye nahiyesi örgütlendi. Cumhuriyetin ilk yıllarında Van'ın Gevaş ilçesine bağlı iken daha sonra Tatvan'a bağlandı. ■ Sorplu Aziz Sarkis (ö. 1401) sayesinde ün kazanan Surp Garabed manastırı köy yakınında göle hakim bir tepededir. 1895'te tahrip ve terk edildi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km