Reşadiye adında 31 yerleşim bulundu.
sırala 
  Zeytindağ mah - Bergama (Zeytindağ bucağı) - İzmir
1928: Reşadiye
1890hk: Kiliseköy
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Osmanlı devletinin son yıllarına dek Kilise nahiyesi merkez köyü idi. 1913'te Balkan Harbi dönemindeki ilk Türkçeleştirme kampanyasında Reşadiye adı verildi. SN
  Güzelyalı mah - Konak - İzmir
1913: Reşadiye
1912hi y: Mirakti [ Yun myraktê "güzel yalı" ]
  Ortaklar mah - Germencik (Ortaklar bucağı) - Aydın
1946: Tekkeköy
1916h: Reşadiye
■ 1891 tarihli Aydın Salnamesinde Müslim Kıbtiler (`Romanlar`) olarak listelenen yer burası olsa gerekir. Cumhuriyet döneminde kasaba 1940'larda kurulan Tekkeköy Köy Enstitüsü etrafında oluştu. Asıl Tekkeköy şimdiki Tekin köyüdür. SN
  Reşadiye mah Datça - Datça - Muğla
1911h: Alagi [ Tr ]
1904hk: Alaköy
1914: Reşadiye (idari bölge)
■ Datça kazası 1913 dolayında eski derebeyi konağının bulunduğu bu kasabaya taşınmış ve Reşadiye adını almıştır. 1947'de ilçe merkezi şimdi bulunduğu İskele mahallesine taşındı. SN
  Reşadiye mah - Susurluk (ömerköy bucağı) - Balıkesir
1911h: Reşadiye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Köy, Bulgaristan'ın "Şumnu" ve "Razrgrad (Hezergrad)" bölgelerinden gelen macirler tarafından kurulmuştır. Türk
  Reşadiye mah - Çekmeköy - İstanbul
1901h: Lazköyü
1889: Hamidiye
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Resmi olmayan ilk adı Lazköy. 26 Şubat 1889 tarihli Şura-yı Devlet kararıyla Hamidiye Köyü adı verildi. 30 Aralık 1911 tarihli padişah iradesiyle Reşadiye ismini aldı. 93 Harbi dolayısıyla Lazistan'dan İstanbul'a ilk getirilen muhacirlerce söylenmektedir. Şu anki etnik köken yapılan lüks site ve villalar dolayısıyla değişmiş olabilir. cxaluri
  Güney köy - Yalova_M - Yalova
1928: Reşadiye
1900~: Elmaalanı
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Elmaalanı köyüne 1898'de Dağıstanlı muhacirler iskan edildi. 1909'dan sonra köye Reşadiye adı verildi. SN
  Reşadiye mah - Yenişehir - Bursa
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Reşadiye köy - Banaz - Uşak
1928: Reşadiye
■ 93 Harbi neticesinde Ruse ve Silistra civârındaki bir köy veya köylerden gelen muhâcir burada iskân edildi ve Hamidiye ismi verildi. 1905 senesinde 40 hânede 178 nüfuslu olan köyün ismi 1910 senesinde Reşâdiye olarak değiştirildi. Manav
  İskele mah - Finike - Antalya
1926h: Reşadiye
■ Sahilden içeride olan İskele mahallesi 1910 dolayında muhacir yerleşimi olarak kurulmuştur. SN
  Reşadiye köy - Sandıklı - Afyon
1928: Reşadiye
Pomak yerleşimi
  İğdeli köy - Sinanpaşa - Afyon
1928: Reşadiye [ Tr "(sultan) Reşat yeri" ]
  Reşadiye mah - Akyazı - Sakarya
1928: İrşadiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Boğazkent mah - Ilgın - Konya
1928: Reşadiye [ Tr "(sultan) Reşat yeri" ]
1926h: Tokmak Bayırı (mv)
■ 20. yy başında Pomak yerleşimi.
  Yeniçağa ilçe - Yeniçağa - Bolu
1928: Reşadiye [ Tr "Sultan Reşat yeri" ]
1900~: Mumlupınar (mv)
■ Eskiden Çağa kasabasına bağlı Mumlupınar mevkii iken 1911'de Reşadiye adıyla muhacir iskân edildi. SN
  Böğrüdelik mah - Cihanbeyli - Konya
1910z: Reşadiye [ Tr "Sultan Reşat yeri" ]
1928: Cihanbeyli (idari bölge) [ Tr "aş." ]
Özbek yerleşimi
■ 1907'de Türkiye'ye iltica eden bir grup Özbek için Reşadiye adıyla iskân edilmiş, 1934'te adı Böğrüdelik olarak değiştirilmiştir. 1928'den itibaren kısa bir süre Cihanbeyli kaza merkezi oldu. SN
■ © 10.10.1910 Akşehir kazasının Böğrüdelik mevkiinde iskan edilen muhacirinin teşkil eyledikleri karyenin Reşadiye namıyla isimlendirilmesi. deyar heyran
  Altınlı köy - Çankırı_M - Çankırı
1928: Reşadiye [ Tr "Sultan Reşat yeri" ]
Eski adı: Geveren
  Reşadiye köy - Ortaköy (Balcı bucağı) - Aksaray
1926h: Ziyarettepe
Kürd yerleşimi
■ Yunus Emre'ye izafe edilen türbesi vardır. SN
  Reşadiye mah - Tarsus - Mersin
1928: Reşadiye
1900~: Heleke
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Heleke olan eski adı 20 Şubat 1910'da Reşadiye olarak değiştirildi. SN
  Reşadiye mah - Talas - Kayseri
2000: Erciyes
1925h: Reşadiye [ Tr "(sultan) Reşat yeri" ]
1911hk y: İstefana [ Yun stefáni "taç? çelenk?" ]
■ 1959'da Erciyes belediyesine bağlı mahalle oldu. 2014'ten sonra Erciyes belediyesi lağvedildi. SN
  Reşadiye köy - Zile (İğdir bucağı) - Tokat
1928: Reşadiye
■ Köy halkı Azerbaycan Türkler'i, Lezgiler, Dağıstanlılar ve Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Reşatlı mah - Kırıkhan - Hatay
1918h: Reşadiye
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Reşadiye köy - Gürün (Konakpınar bucağı) - Sivas
1918h: Reşadiye
1914hk: Keferviran
Alevi yerleşimi
  Reşadiye ilçe - Reşadiye - Tokat
1928 y: İskefsir [ Yun ]
1928: Reşadiye (idari bölge) [ Tr "Sultan Reşad yeri" ]
■ Reşadiye kazası 1913'te teşkil edildi. Adını eski İskefsir (şimdiki Bereketli) kasabasından alan İskefsir kazası buraya taşındı. Merkez kasabanın adı 1940'lara dek İskefsir olarak geçer. 1939 depreminde tamamen yıkıldıktan sonra yeni yerde tekrar kuruldu. SN
  Reşadiye mah Rize - Rize_M - Rize
1913a: Reşadiye
1876s y: Roşi [ Yun ]
  Yelkenli köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h: Reşadiye
E1902, 1928: Sorp Սորբ [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1895'te Kerdigan kazasının mahvolması üzerine bir süre sonra Sorp köyü merkez olmak üzere Reşadiye nahiyesi örgütlendi. Cumhuriyetin ilk yıllarında Van'ın Gevaş ilçesine bağlı iken daha sonra Tatvan'a bağlandı. ■ Sorplu Aziz Sarkis (ö. 1401) sayesinde ün kazanan Surp Garabed manastırı köy yakınında göle hakim bir tepededir. 1895'te tahrip ve terk edildi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km