haritada ara :   km  
Rabat adında 12 yerleşim bulundu.
sırala 
Konaklı mah - Dörtyol - Hatay
1911hk 📖: Rabat [ Ar/Erm "han, konak" ]
Türk yerleşimi
Çevresu köy - Erbaa - Tokat
1928 📖: Revak
1902hb 📖: Rabat [ Erm "han?" ]
Taşkonak köy - İliç - Erzincan
1916h 📖: Rabat [ Erm "han?" ]
Ekindere x - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1878 📖: Hırabad
1835c 📖: Rabat [ Erm "han?" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Kebn baraj gölü altında kalmıştır. ■ Arapça rabâṭ sözcüğü `kervansaray, yolcu veya dervişlerin konakladığı han, zaviye` anlamındadır. Ermenicede `bir tür manastır` anlamında kullanıldığı anlaşılıyor. Türkiye'de yer adı olan on civarında Rabat'ın tümü Ermenicenin yaygın olduğu illerdedir (Erzurum, Erzincan, Dersim, Bitlis, Batman, Ardahan). SN
Turnadere köy - Pülümür - Tunceli
1928 📖: Rabat
1522t 📖: Ribat-ı Kuzuçan [ Tr ribat "han" ]
Z 📖: Rêbet
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Erkânı Harbiye haritasında bu yer Ferxadîn adıyla gösterilir. 1938'de katliama uğrayan Ferhadan aşiretinin köyü olmalıdır. Kuzuçan Pülümür bölgesinin Osmanlı devrindeki idari adıdır. SN
Yeşilköy mah - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Rebet
1916h 📖: Hırbat
E1902 📖: Rabat [ Erm rabat/hrabat "han? " ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Daha önce nisbeten önemli bir Ermeni yerleşimi iken 1895'ten harap oldu. 20. yy başında harabe halinde beş kilisesi ve beş hane Ermeni nüfusu vardı. SN
Yanıkkaya köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
E1912 📖: Rabat [ Ar "han, konak" ]
S569 📖: Şphrîn
Y553 Y610 Y61: Siphrios / İsphrios [ Sür ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Harabesi görülen Rabat Kalesi Honigmann'a göre 6. yy'da Prokopios'un andığı Siphrios kalesidir. Barrington Atlas bu görüşü benimser. SN
Kemerkaya mah - Tortum - Erzurum
E1902 1928 192: Rabat [ Erm "han?" ]
■ 20. yy başında Ermeni (Katolik) yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
Çalıyazı mah - Pasinler - Erzurum
1916h 📖: Rabat [ Erm "han?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Rabat mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1556b 📖: Rabat [ Erm "han? " ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Rabat mah Dereiçi - Şavşat - Artvin
R1886 📖: Pxikuri | Rabati [ ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Rabat ismi tam olarak ne zaman kullanılmaya başladığına dair bir bilgi yoktur. Köy, 19.Yüzyıl'ın başlarında Ani göçmeni Ermeniler ile meskundu ve Hristiyan Gürcüler de yaşamaktaydı. Bu köyde görev yapmış bir Gürcü papazın soyadı Jabridze idi. meriç
Yıldırımtepe köy - Çıldır - Ardahan
R1889 1928 192: Rabat [ Erm "han?" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.