Príapos adında 1 yerleşim bulundu.
  Karabiga bld - Biga (Karabiga bucağı) - Çanakkale
Y1308 📖 Pêgaí Πηγαί [ Yun "pınar" ]
Y-454 📖 Príapos [ AnaD ]
1665 📖 Karabiga (kale)
■ Biga ilçesine adını veren asıl Biga burasıdır. Antik çağda burada tapınılan fallik Priapos tanrısı daha sonra tüm Yunan-Roma aleminde ün kazanmıştı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km