Phrygía adında 1 yerleşim bulundu.
  Frigya - ---
Y-600 📖 Phrygía [ Yun "Phrug (halkı) ülkesi" ]
■ Bugünkü Kütahya, Eskişehir, Afyon, Uşak illeri ile Ankara ilinin batı kısmı ve Denizli ilinin büyük bölümü Antik çağda ve Türk fethine dek Phrygia adını taşımıştır. Ülke adını MÖ. 2. yy sonlarında beliren Phryg kavminden alır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km