Parseğ adında 1 yerleşim bulundu.
  Alidağı dağ - Talas - Kayseri
1925ht: Alidağı
E1900~: Parseğ [ Erm "(Aziz) Vasil" ]
Y1900~: Áyios Vasílios [ Yun "Aziz Vasil" ]
■ Hıristiyan dininin en önemli örgütleyicilerinden biri olan Kayserili Aziz Vasil'in (330-379) bu dağda gömülü olduğu rivayet edilir. Zirvede bulunan Surp Parseğ Ermeni manastırı 20. yy başlarına dek canlı idi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km