Palu adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Palu ilçe - Palu - Elazığ
E630 📖 Palahovid Բալահովիտ (idari bölge) [ Erm Pala-hovid "Pal yaylası" ]
Y553 📖 Balabitênê (idari bölge)
E506 📖 Palu (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Tarihi Palu kasabası 1925'te Şeyh Said ayaklanması ardından devlet güçlerince tahrip edilmiş ve 2 km batıda bugünkü kasaba inşa edilmiştir. SN
■ © Palu Hakimi Cemşid Bey ve adamlarının Eğil Beyi Kâsım'la aralarında olan dâvanın Dergâh-ı Muallâ'da görülmesi için vekillerinin Südde-i Saâdet'e gönderilmesi. (1564–1565) deyar heyran
■ Palunun kısmen şehirlisi ve bir kaç köyü Sünni Türktür, geri kalan tüm nüfus Sünni (Şafii) Zazadır. İlçe genelinde Ermeni kökenli ailelere rastlanabilir. metonio
  Eskipalu mah - Palu - Elazığ
1665 📖 Palu
Y150 📖 Balisbiga
■ Ptolemaios Coğrafyasının bozuk kopyalarında Balisbiga şeklinde okunan kale-kent, 6. yy’da Erm. Palahovid = Yun. Balabitênê beyliğinin merkezi olmuştur. 1892'de V. Cuinet kasaba nüfusunu 3500 Müslim, 1700 Ermeni, 1000 Süryani Arap (?) ve 1300 Süryani Yakubi olarak verir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km