Paşaköy adında 24 yerleşim bulundu.
sırala 
  Paşaköy köy - İpsala - Edirne
1567mü: Paşaköy
  Küçükpaşa köy - Çan - Çanakkale
1906hk: Paşaköy
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Paşaköy’e 93 muhaceretinde muhacirler gelip yerleştikten sonra köy ikiye ayrılmış. Muhacirlerin bulunduğu ve nüfusu daha az olan köye Küçükpaşa denmiş olduğu tahmin edilmektedir. Tahtacı
  Paşaköy mah - Sancaktepe (Samandıra bucağı) - İstanbul
■ 20. yy başında Helen yerleşimi. 1922'de boşaltılan köy türkçeyi ana dil seviyesinde konuşurdu. Mora'dan geldikleri anlatılmakta. Manavlar ile yakın ilişkileri vardı. Kavala çevresinde belli köylerde yerleştiler. Mübadele ile Doyranlılar buraya iskân edildi. Manav
  Paşaköy mah - Hendek - Sakarya
1928k: Paşaköy
■ Köyün tarihi,1892 yılında Bulgaristan'ın; Tırgovişte ili (Eskicuma) Osmanpazarı-(Omurtag) ilçesinin Aydınköy'den göç eden muhacir ailelerden oluşmaktadır. Türk
  Paşaköy köy - Bolu_M - Bolu
1928k: Paşaköy
  Paşaköy bld - Şefaatli - Yozgat
1907hk: Paşaköy
Eski adı: Hasanpaşa
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ M 1773 tarihli Hasanpaşa camii ve hayratı mevcuttur. Derenin güney yakasında olan ayrı mahalle 1907 Kiepert haritasında Gâvurköy olarak gösterilmiştir. SN
  Paşaköy mah - Vezirköprü - Samsun
1928k: Paşaköy
■ 15. yy'da burada bulunan Taceddin Paşa çiftliği dolayısıyla Paşaköy adı verilmiştir. 'Paşa Nahiyesi' olarak da bilinen Yumrutaş nahiyesinin merkezi idi. (Amasya Tarihi I.312). SN
■ Paşa Nahiyesi Derke kazasının cenub taraflarını ihata eder. Buna (Yumrutaş Nahiyesi) dendiği halde Tacettin Paşa’nın (15. yy) çiftliği olduğundan Paşa Nahiyesi denmiştir. (Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi C. I.382.) MEHMET BAŞ
  Paşaköy mah Yüreğir - Yüreğir (Doğankent bucağı) - Adana
1928k: PaşaAraplar
yerleşimi
■ Sudanlı yerleşimi metonio
  Paşaköy mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
F1935: Paşaköy
■ 20. yy başında Arap/Türk yerleşimi.
  Paşaköy mah - Reyhanlı - Hatay
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Paşaköy köy - Altınyayla - Sivas
1928k: Paşaköy
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Kemalpaşa mah - Çamaş - Ordu
Eski adı: Paşaköy
  Ortaköy köy - İkizdere - Rize
1946k: Cimilpaşa
1913tz, 1928k: Paşaköy
1876s: CimilVasat [ Yun ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Paşaköy mah - Bahçesaray - Van
1928k: Perinkas [ Erm ]
1901hb: Peringos


Grafik harita göster     haritada ara : km