haritada ara :   km  
Ocaklı adında 17 yerleşim bulundu.
sırala 
Ocaklı köy - Gelibolu - Çanakkale
1946 📖: Karaburgaz [ Yun pyrgos "kule" ]
1890hk 📖: Karabergaz
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
Ocaklı mah - Nazilli - Aydın
1467t 📖: Gireniz
■ Gireniz adı halen kullanılır. SN
Ocaklı mah - Mustafakemalpaşa - Bursa
1928 📖: Mudam
1890hk 📖: Bademköy
Ocaklı köy - Dinar (Haydarlı bucağı) - Afyon
1919hb 📖: Ocaklı
Türkmen (Cevanşir) yerleşimi
Ocaklı köy - Sorgun - Yozgat
1928 📖: Ocaklı
Ocaklı mah - Dörtyol - Hatay
1904z 📖: Ocaklı
Türkmen yerleşimi
■ © 01.08.1904 Adana vilayeti tahriratı üzerine Osmaniye kazası dahilindeki Kapı Nahiyesi Müdürlüğü'nün kaldırılarak ... Çokmerzimen, Çaylı, Uzeyirli, Karakenise, Kuzuculu, Yaylamış, Lülük, Arzin, Kuyuluk, Kızlarçayı ve Bornaz adlarındaki on bir karyenin ilhakıyla Payas kazasına tabi Ocaklı karyesinde bir nahiye merkezi kurulması.... deyar heyran
Ocaklı köy - Pazar - Tokat
1928 📖: Munamak [ Yun monomáxos "akıncı" ]
■ Munamak adı için Balıkesir Gönen Üzümlü maddesine bakınız. SN
Ocaklı mah - Maçka - Trabzon
1928 📖: İspela
Y1336 📖: Spélia / Spílea Σπήλαια [ Yun "mağaralar" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1876 Salnamesinde İsbela İslam adıyla verilen köy şimdiki Hava mahallesi olmalıdır. Rum mahallesinin adı eski kayıtlarda Mudanya ve Moudandos olarak da geçer. SN
Ocaklı mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖: Persor
E1902 📖: Pirtsor [ Erm pert-tsor "kaledere" ]
Alevi-Türk yerleşimi
Ocaklı köy - Varto - Muş
1928 📖: Sultanşén [ Kr/Tr ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Ocaklı mz - Nusaybin - Mardin
1928 📖: Pîrelîka [ Kr "pir Aliler" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Ocaklı mz - Baykan - Siirt
K 📖: Eyncirnî [ Kr "yalakpınar" ]
Ocaklı köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
1865h 📖: Banisiye [ Kr "karadam?" ]
K 📖: Banih [ Kr banê "dam" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Ocaklı mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Pırnaşîn
E1902 📖: Pırnaşén Բռնաշէն [ Erm "Pırnik (öz.) köyü, zorbaköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 903 yılına ait yazıtı bulunan Pırnig (`şedit, zorba`) adlı yerel beyin adından gelir. Eprigyan'ın aktardığı yerel efsaneye göre İsa'nın havarilerinden Aziz Tateos/Thaddeus bu mevkide mucizevi bir pınar açarak yanıbaşında ünlü Ağprik Vank' (`pınarcık`) manastırını inşa ettirmiş. Şimdi hemen hemen terk edilmiş olan mezra, vaktiyle aynı adı taşıyan beyliğin (daha sonra Xuyt veya Kavakbaşı bucağı) merkezi idi. SN
Ocaklı mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Komk
E1900~a 📖: Komk / Koms [ Erm "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Anı köy - Kars_m (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 📖: Ocaklı
E474 E1880 E188: Ani Անի [ Erm ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ 961-1045 yılları arasında Bagratuni Ermeni krallığının başkenti olan ünlü Ani kentidir. Daha sonra Timurlenk ve TC tarafından yerle bir edilmiştir. Adı Ermeniceden eski bir dile aittir. Adontz, Strabon'un bu yörede sözünü ettiği Ainínai kavminin/halkının adından türemiş olabileceğini savunur. (Adontz 46). 5. yy tarihçisi Movses alternatif Hani biçimine değinir. Türkçe Anı adı kizb-i fahiştir. SN
■ Ocaklı olan resmi adı 2016 yılında "Anı" olarak değiştirilmiştir. emjan


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.