haritada ara :   km  
Nusretiye adında 4 yerleşim bulundu.
sırala 
Nusretiye köy - Lapseki (Beyçayırı bucağı) - Çanakkale
1928 📖 Nusretiye
Eski adı: Urumçe
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1914'de boşaltılan köye Plevlja, Kolašin ve Pljevlja'dan Karadağlılar ile Plovdivli Pomaklar iskân edildi. Manav
Nusretiye mah - Karamürsel - Kocaeli
1928 📖 Nusretiye
■ Teşkilat-ı Mahsusa alayında görev alan ve Rusya'da mal ve eşyaları müsadere olunan İzmid'in Karamürsel kazası Nusretiye'de mukim Murgul muhacirlerinden Kürt Osmanoğulları'ndan Osman oğlu Receb ve Atina kazası Ardeşan karyesinden Mustafa oğlu Mustafa'nın zararlarının tazminine dair arzuhalleri. M-27-11-1915 Manav
Nusretiye mah - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1910h 📖 Nusretiye | Tatarköyü
■ 20. yy başında Gürcü/Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi. Kısmen Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 15 hâne olarak kurulan köyde ilk başta Tatarlar iskan edildi. Abaza ve Gürcüler gelince Tatar halkı buradan ayrıldı. 1925 yılına kadar Derbent’e bağlı Nusretiye köyüne 76 hâne 302 kişilik Drama’nın Horozlu, Zağriç köylerinden gelen mübadiller yerleştirilmiştir. Drama mübadillerinin bir kısmı da Gürcülerin iskânlı olduğu Derbent Eşmesine (Eşme Ahmediye) yerleştirilmiştir. Manav
Şehitnusretbey mah - Akçakale (Şehitnusretbey bucağı) - Şanlıurfa
Eski adı: Xirbet Menkuş [ Ar xarbet'el-menqûş "nakışlıören" ]
Eski adı: Maan [ Ar maˁan "konak" ]
1928 📖 Nusretiye (idari bölge)
Müslüman Arap yerleşimi
■ 1915 Ermeni tehciri sırasında işlediği cürümler nedeniyle 1920'de idam edilen Urfa mutasarrıfı Nusret'in adı, TBMM tarafından nahiye adı olarak benimsenmiştir. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.