haritada ara :   km  
Murtana adında 1 yerleşim bulundu.
Aşağıkocayatak mah - Serik - Antalya
1928 📖 Taife aş. [ Tr taife "aşiret, cemaat" ]
1762z 📖 Murtana (idari bölge) [ Kr/Tr Murtan "aş." ]
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
■ Kocayatak, Kozağaç, Dikmen, Çakallı köyleri ile Aksu ilçesinin bir bölümünü içeren Murtana bölgesi, 1850 yılına ait Devlet Salnamesinde `Murtana namı diğer Kürt aşireti` adıyla kaza statüsünde görülür. Halen Murtana cemaatinin `Yörük` olduğu iddia edilmektedir. SN
■ © Gömlek No:18710 Hasha-i Bolvadin, Teke ve Hamid livalarında azeban ve yörükan-ı ekrad mukataaları, ... © 24.10.1762 Ber-vech-i malikane uhdesinde bulunan Teke sancağının Mortına ve tevabii cemaati Yürükan mukataasına ... © 15.09.1764 Anadolu'da Eğridere ve Elmalı nahiyesinde sakin ve Murtena cemaati demekle maruf yörükler öteye beriye dağılmakla ... © 23.03.1822 Teke sancağındaki kürtlerden Elmalı nahiyesinde kain Mortana Aşireti Yörükan Cemaati'nin yaylak ve kışlak ... deyar heyran


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.