Mudanya adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Karaköy köy - Bayramiç (Evciler bucağı) - Çanakkale
1928 📖 Mudanya
  Mudanya ilçe - Mudanya - Bursa
1484 📖 Mudanya
Y17 📖 Mygdonia (idari bölge) [ Yun "Makedon ülkesi" ]
■ Strabon'a göre Mygdones halkı Trakya'dan (Homeros'a göre Makedonya'dan) göçüp, Marmara sahili ile Bursa arasındaki bölgeye egemen olmuşlardı. Daha sonra Bithynia'lılara yenildiler. Antik Myrleia/Apamea kentinin yanıbaşındaki bugünkü kasaba, bölgenin Bizans dönemindeki idari bölge adını almış olmalıdır. Yunanca kaynaklarda rastlanan Mountánia biçimi Türkçe ismin Yunan alfabesine göre yazılı halidir. SN
■ İlçe hâricinde muhtemelen çevresindeki belli köylerde Giritli Müslüman Helenler iskân edilmiştir. Mudanyanın Rum Ortodoks Helenlerinin bir kısmı Makedonya bölgesindeki Chrysi (slavca ismi Slatina) köyünde iskân edilmiştir. Manav


Grafik harita göster     haritada ara : km