Molevon adında 1 yerleşim bulundu.
  Karakılıç mah - Karaisalı - Adana
E1199: Molevon
Y961, Y1057: Meloûos Kástron
1928 y: Milvan (kale)
■ 14. yy'dan itibaren Latince «Mons Leoni» (`Leon dağı`) ve Ermenice «Môlevon» kaydedilmiştir. Kilikya hükümdarı I. Levon/Leon (1189-1219) mevzubahis olmalıdır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km