haritada ara :   km  
Mihaliç adında 4 yerleşim bulundu.
sırala 
Mihaliç Михалич köy - Svilengrad - Haskovo BG
1909hr 📖: Mihaliç
Mihaliç Михалич köy - Vılçi Dol - Varna BG
1514t A1910 📖Mihalıç [ Bul ]
Karacabey ilçe - Karacabey - Bursa
1530t 📖: Mihaliç [ Yun Mixalitsa? "küçük Mikail (öz.)" ]
Y1883 : Milêtópolis (başka yer) [ Yun ]
■ İdari birim ve kasaba adı, 14.-15. yy'da Osmanlı sipahi sınıfında örnekleri bulunan Mihaliç kişi adından gelir. Kasabanın fetih-öncesi adı kaydedilmemiştir. ■ Geç 19. yy Yunan kaynaklarında görülen Miletopolis adı, antik Miletopolis (şimdi M.Kemalpaşa-Melde) kentinin burası olduğuna ilişkin yanlış görüşten kaynaklanır. SN
■ 7. asırda bölgeye gelen Slavlar helenleşirken Osmanlı devrinde gelenler halk hüviyetini korudu. 1914 evveli Karesi sancağı Slav Rumların büyük kısmı Bulgar Krallığına iltica etti. Etrafta en büyük Slav köyü Koca Bunar idi. Manav
Gündoğdu mah - İzmit - Kocaeli
1890hk 📖: Mihaliç [ Yun Mixalitsa "Küçük Mikail" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 1912'de 1300 nüfuslu köy tahminen 17. asırda kurulmuş. Helence ibâreli çeşme kitabesinde 1674 târihi tespit edilmiştir. Doğusunda ve batısında kalan vâdilerde paşasuyu su kemeri ile küçük bir kilisenin de olduğu Ayazma bulunur. 1921'de Rumlar kaçınca 5-6 Pomak muhâcir bâzı evlere yerleşmiş. 1924'te Drama ile İskeçe arasındaki Kimler, Arpacık, Bayramlı, Kızbük, Yeni Köy (Neochori), Hüseyin (İoniko), Hocalar (Stavrochori), Demirtaş (Sidiropetra), Mahmudlu (Dafnonas) köylerinden 150 hâne mübâdiller yerleştirilince sağlam evleri kullanan Pomakların elinden alınmış. Üzüm bağlarını kesip tütün ekmişler. Tatar İhsaniye köyüne tütün kırmaya giderken, devlet de ev yapmaları için kendilerine mali destek vermiştir. Menteşe Mebusu Esat Efendi, mübadillerin sayısı, iskân faaliyetleri ve vekâletin çalışmaları hakkında kendisinin verdiği gensoru önergesinin 30.10.1924 tarihinde görüşülmesinde İzmit’e gönderilen tütüncülük yapan Drama’nın Yeniköy ve Hüseyinköy mübadillerinden 36 hane halkı inşaat mevsiminin geçmesi, kendilerine gösterilen köylerin harap ve yıkık olmaları yanı sıra sadece tütün yetiştirmekten anlamalarına rağmen Gündoğdu köyü topraklarının tütün ekimine uygun olmaması nedeniyle iskân haklarından vazgeçerek Pendik, Kartal, Beykoz taraflarına gittiklerini ve burada ev kiralayarak tütün ziraatıyla meşgul olmaya başlayarak kendilerini sefaletten kurtarmaya başladıkları sırada vekâletin verdiği emir ile yerlerini izinsiz terk ettikleri gerekçesiyle İzmit’teki o harap köylere geri götürüldüklerini söylemiştir. Manav


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.