Meydancık adında 6 yerleşim bulundu.
sırala 
  Meydancık mah - Battalgazi (Eskimalatya bucağı) - Malatya
1928k: Meydancık
■ © 16.10.1907 Malatya'nın İzoli nahiyesinden ve Hanikinzade sülalesinden İbrahim Bey'in zulmünden ve silahlı adamlarıyla oğlu Ali Bey'i katl ile diğer oğlunu yaraladıklarından bahisle derdestlerini isteyen ve müracaatının semeresiz kaldığını bildiren Meydancık karyesinde mukim Hanikinzade Hacı Bedreddin'in arzuhaline bakılarak gereğinin yapılması. deyar heyran
■ Yöre halkı arasında kullanılan eski adı Beskan'dır. Eski köy baraj altında kalmıştır. Berat Doğan
  Meydancık köy - Baskil - Elazığ
Kr: Bezkan [ Kürd "aş." ]
1928k: Meydancık
  Meydancık bld - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1913hk: Diyoban [ Gürc diobani/didi ubani "büyük mahalle" ]
1571fk, 1928k: İmerxev (idari bölge) [ Gürc imerxevi "karşıdere" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ İmerhev ırmak ve nahiye adı, Diyoban merkez köyün adıdır. Halkı 16. yy ortalarından bu yana Müslüman olup halen Gürcüce konuşur. SN
  Meydancık köy - Arpaçay - Kars
1928k: Meydancık
R1889: NovoPetrovka [ Rus Novo Petrovka "yeni Petrokent" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Azeri (Molokan) yerleşimi
  Meydancık mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1912: Mergancuk
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km