Meşelik adında 6 yerleşim bulundu.
sırala 
  Meşelik mah - Milas (Güllük bucağı) - Muğla
1904hk 📖 Meşelik
  Meşelik mah - Yunak - Konya
1926h 📖 Kâfiruşağı
Kürt (Sünni) (Canbeg ) yerleşimi
■ © 01.01.1911 Akşehir kazasının Cihanbeyli nahiyesine mülhak Kafuruşağı karyesi isminin Meşelik'e tahvili. deyar heyran
  Meşelik mah - Tarsus - Mersin
1928 📖 Şamlar
  Meşelik köy - Baykan - Siirt
1928 📖 Madaran
  Meşelik mz - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Mirsank
E1902 📖 Mırtsank [ Erm "mirzalar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Meşelik köy - Şemdinli - Hakkari
1928 📖 Herki
1887z 📖 Heriki (aş.) [ Kr herkî "göçebe, yörük (aş.)" ]
Kürt (Sünni) (Herki) yerleşimi
■ © 06.07.1887 Musul Vilayeti aşairinden olup Gevar sancağına Yaylak kastıyla gelen ikibin haneye yakın Hereki Aşireti'nin iskanıyla göçerlikden çıkarılmalarının istendiği. deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km