Maydos adında 1 yerleşim bulundu.
  Eceabat ilçe - Eceabat - Çanakkale
1475t, 1928k: Maydos
Y-450: Madytós
1519t: Eceabad/EceOvası (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Bir Thrak yerleşimi iken MÖ 6. yy'da Midillililer tarafından Madytos adıyla kolonize edildi. Madytos adı pre-Heleniktir. 1358'de Rumeli'ye geçen ilk Türk akıncılarından biri olan Ece Bey'e izafeten Osmanlı döneminde Eceabad idari bölge adı kullanıldı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km