Mandallı adında 1 yerleşim bulundu.
  Mandallı mah - Ahmetli - Manisa
1928 📖 Mandallı [ Tr Mandollu? "aş." ]
■ Mandollu aşireti Rişvan federasyonunun bir şubesidir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km