Mağaracık adında 9 yerleşim bulundu.
sırala 
  Mağaracık mah - Samandağı - Hatay
F1935: Mağaracık
1911hk: Muğayr [ Ar "mağaracık" ]
Y-146: Seleukeía (Pieria) [ Yun "Selevkos kenti" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Büyük İskender'in ardıllarından I. Selevkos'un kurduğu kent, Antakya'nın limanı olarak orta çağlara dek büyük önem taşımıştır. Arkeolojik saha Mağaracık mahallesinin hemen yanındadır. SN
  Mağaracık köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
Kr: Marcoqan
1928k: Mağaracık
Kürd yerleşimi
■ Kürtçe, mari coqan'dan türemiş. Mar: yılan, coq: taşlı ama verimli tarla. [Sanmam, Türkçe isimden Kürtçeye uyarlanmış olmalı - SN] Horik
  Mağaracık x - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
Kr: Berkurk
Êzidi (Dasıkan) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Mağaracık mah Teknecik - Horasan - Erzurum
1928k: Mağaracık
  Ataköy köy - Kars_M - Kars
R1900~ 1968k: Mağaracık
E1918: Ayrivan [ Erm "mağarakent" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Günümüzde Karapapak köyüdür. metonio


Grafik harita göster     haritada ara : km