Mısriç adında 1 yerleşim bulundu.
  Kurtalan ilçe - Kurtalan - Siirt
1928 📖 Mısriç
1869s 📖 Kürdilan (idari bölge) [ Kr "aş." ]
1847z 📖 Ğarzan (idari bölge)
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1869 Salnamesinde Garzan kaza, Kürdilan bu kaza içinda 10 köylük bir nahiye idi. (Şerefname'ye göre Kürdilan, Şikaki Kürtlerinin 12 oymağından biridir.) Garzan ilçe merkezi tespit edemediğimiz bir tarihte Mısriç köyüne taşındı; 1940'lı yıllarda ilçeye Kurtalan adı verildi. SN
■ © 28.12.1847 Diyarbakır eyaleti dahilinde kain Garzan kazasına tabi Cebel-i Sasun tabir ettikleri dağda vaki Hazo, Harami, Muş, Temoki, Biriniş, Belki, Sasun ve Gavar nahiyeleri ahalisi seksen yüz seneden beri vergi vermediklerinden. deyar heyran
■ Önemli miktarda Arap azınlık dışında ilçe merkezinin çoğunluğu Kürt kökenlidir. (metonio) SN


Grafik harita göster     haritada ara : km