Kurtköyü adında 26 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kurdu köy - Uzunköprü - Edirne
1928k: Kurdu
1900ht: Kurtköyü
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Köyde bulunan Ay. Dimitrios kilisesi 1915'te kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilmişti. SN
  Kurtköy köy - Yalova_M - Yalova
1890hk: Kurtköy
Eski adı: Delipazarı
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Belkaya köy - Uşak_M - Uşak
1928k: Kürtköy
  Kocapınar köy - Burdur_M - Burdur
1948rg: Kürtköyü
1912hk: Kurtköyü
■ 17.02.1948'de Kocapınar adı verildi. SN
  Altıntaş ilçe - Altıntaş - Kütahya
1928k: Kürtköyü
1665d: Altuntaş (başka yer)
■ Evliya Çelebi'ye göre `Selçuklular zamanında bir kayadan altun madeni çıkması ile` Altuntaş adı verilmiştir. Evliya Çelebi tarafından aktarıldığı halde doğru olma ihtimali bulunan ender etimolojilerdendir, SN
■ © 22.06.1665 Kütahya sancağının Uşak, Eğrigöz, Gököyük, Simav, Şeyhlü, Gedos, Kula, Altuntaş ve Lazkiye nahiyelerinde ... © 26.01.1919 Kütahya'da Altıntaş nâhiyesi merkezinin Kürt köyüne nakli istid'asına dair. deyar heyran
  Tekin köy - Dinar - Afyon
1946k: Kürtköy
1919hb: Patirkürtköy
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Kurtköy mah - Sapanca - Sakarya
1890hk: Kurtköy
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Eski ismi: Kürtköy. Takriben 18. asrın başında buraya yerleşen Kürtler yabani hayvanlarla baş edemeyince 1750 senesinde Adapazar merkeze taşınmışlar. Sel vakası üzerine Hasanbey, Pazarköy ve Kuzuluk köylerine dağılmışlar. Çerkes çetecilerin gasplarından korunmak için meskenler yakınlaştırılmış 1912-1922 arasında. Kuzuluktaki Kürt mahallesine Kürt Kuzuluk deniyordu. Manav
■ Köyün yüzde altmışı Laz, yüzde otuzu Manav, geri kalanı ise Gürcü, Çerkes ve Kürttür. metonio
  Yaşarlar mah - Akşehir - Konya
1911ht: Kürtköy
■ © 12/7/1954 den itibaren Konya Vilâyeti Akşehir Kazası Tuzlukcu Nahiyesine bağlı Kürt Köyü aynı kazanın merkez nahiyesine bağlanmışdır. deyar heyran
  Çamkonak köy - Daday - Kastamonu
1801d: Kürtköyü
■ © 12.08.1801 Çiğlene kazasının Kürtköyü karyesi ahalisinden Akçabeşe oğlu Süleyman'ın halilesi Tuti Hatun miskin illetine duçar olduğundan ve birkaç küçük evladı bulunduğundan... deyar heyran
  Karga mah - Havza - Samsun
1928k: Karga
1901hb: KürtKöyü
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yeşilyurt mah - Adapazarı - Sakarya
1960k: Kurtköy
■ 1996'da yerel talep üzerine Kurtköy olan adı Yeşilyurt olarak düzeltildi. SN
  Taşlıağıl köy - Arpaçay - Kars
1928k: Kürtköy
Kürd (Beskan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km