Kumlimanı adında 1 yerleşim bulundu.
  Tatlısu mah - Erdek - Balıkesir
1911ht: Kumlimanı
1906hk: Ermeniköyü
1795h: Dervis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. yy'da Kum Limanı mevkii yakınında İran muhaciri Ermeniler tarafından kurulduğu anlatılır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km