Komatsor adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kırkgözeler mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 Komasor
E1079 📖 Komatsor [ Erm "ağıldere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Yolaçan köy - Kars_M - Kars
1920hb 📖 Aleksandrovka [ Rus "Aleksandr kenti" ]
1854h 📖 Komatsor [ Erm "ağıldere" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Azeri/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Eprigyan 19. yy sonunda Komatsor köyünün terkedilmiş olduğunu ve yakınında Rusların Aleksandrovka köyünü inşa ettiklerini anlatır. Epr I.521. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km