Kizirnos adında 1 yerleşim bulundu.
  Kayacık mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928 📖 Kizirnos
1876s 📖 Kizirnas
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Belki Farsça/Türkçe kizir `bir tür yönetici` adından Ermenice +nots ekiyle. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km