Kilise adında 15 yerleşim bulundu.
sırala 
  Zeytindağ mah - Bergama (Zeytindağ bucağı) - İzmir
1928k: Reşadiye
1891s: Kilisa
1890hk: Kiliseköy
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Osmanlı devletinin son yıllarına dek Kilise nahiyesi merkez köyü idi. 1913'te Balkan Harbi dönemindeki ilk Türkçeleştirme kampanyasında Reşadiye adı verildi. SN
  Camili köy - Küre - Kastamonu
1943ha: Kilise
1928k: Camili
  Madenli mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
F1935: Kilise
1917ht: Kiseli
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Kilis il - Aa - Kilis
Ar: Kilis
Y-300v: Kyrros (başka yer)
■ MÖ 300 dolayında İskender'in generallerinden Seleukos Nikator tarafından kurulan ve Makedonya'daki Kyrros kentinin adı verilen Kyrros kenti, bugünkü Kilis'in 13 km batısında, Suriye sınırının hemen karşı tarafındadır. Roma ve Bizans çağında, bugünkü Kilis ilini kapsayan vilayetin başkenti idi. M 1150 yılında Nureddin Zengi tarafından Haçlılardan geri alındığı tarihe dek önemli bir kent kaldı. Daha sonra yerleşim merkezi bugünkü Kilis kentine kaymıştır. ■ Kilis adının Arapça ve Türkçe `kilise` adıyla ilgisi yoktur. Keza Süryanice <> (`kireçli`) ile bağ kurulamaz. SN
■ 31.08.1714 Ayntab civarında zuhur eden Kilis Ekradından Okça İzzeddinli demekle maruf eşkıyanın hakkından gelinerek ... deyar heyran
  Sakarya mah - Darende - Malatya
1916ht: Kilise
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Bahçeliyurt köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1912hk: Kilise
Alevi yerleşimi
■ Köy halkı, Oğuzların Beydilli boyundandır. Bahçeliyurt köyünün ilk adı Kilise'dir. Bu adı, yerleştiği kayalık bir tepe üzerinde bulunan Kilise'den almıştır. Çok yakın tarihe kadar bu adla var olmuş olan bugünkü Bahçeliyurt köyü, yeni adını çok yakın yıllarda almıştır Türk22
  Onatlı mah Cumhuriyet - Yeşilyurt - Malatya
1928k: Kilise
  Kesertaş mz - Kahta - Adıyaman
1919ht: Kilise
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Burmapınar köy - Kahta - Adıyaman
1960-: Kilise
1928k: Darberi
Kürd yerleşimi
  Yeşildere x - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928k: Kilise
■ 1994'te boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Akyol mah - Silvan - Diyarbakır
1928k: Kilise [ Kürd/Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yoldöndü mah - Gevaş - Van
1928k: Inzak
1916ht: Kilise
E390, E1902: Indzak [ Erm ındzayk ընծայք "adaklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün sırtındaki Alacabük dağı eski çağlardan beri Indzak'isar `Indzak' dağı` adıyla kaydedilmiştir. Burada bulunan Indzayk' Surp Hagop manastırı 10. yy öncesinden beri mevcuttu. SN
  Doluçıkın mah - Gürpınar (Kırkgeçit bucağı) - Van
1916hb: Selkilise
E1912: Kilise
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Şemski) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km