Kesan adında 3 yerleşim bulundu.
sırala 
  Keşan ilçe - Keşan - Edirne
1877hk 📖 Keşan | Urusköy
1665 📖 Keşan
Y400 📖 Zorlanis / Zorlanai [ AnaD ]
■ Kaynağı tespit edilemeyen Keşan adı Türkçe Tirkeşan (`okçular`) veya Topkeşan (`top çekenler`) gibi bir addan türemiş, ya da Yun *Kissós/Kissiós biçiminden evrilmiş olabilir. Güney Makedonya'da Kissós adlı antik kent mevcuttur. SN
■ © 24.05.1772 Lekvanik kürd aşireti perakendesinden Rumeli'de Malkara ve Keşan vesair mahallerde bulunan Kehvanlı cemaati ve tevabii mukataası. deyar heyran
■ Erzincan/Zini Gediği katliamı sonucu olarak Zini köyü Alevi Zazaları buraya sürgün edildi. Mehmet Ali
■ Keşanlı, ''Gagauz'' diye de tâbir edilen Rumlar, Evros Orestiada'da iskân edilmiştir. Manav
  Ergeçidi köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖 Kesan
  Günbeli köy - Patnos (Doğansu bucağı) - Ağrı
1925h 📖 Kesan [ Kr ]


Grafik harita göster     haritada ara : km