Kemah adında 5 yerleşim bulundu.
sırala 
  Ormancık mah - Akkuş - Ordu
1916ht: Kemah
  Kemah ilçe - Kemah - Erzincan
E450~, E474: Gamax Կամախ | Ani
Hit: Gamaxa/Gumaxa [ Luw ]
■ MÖ 2. yy'da hüküm süren kral Ardaşes zamanında tanrı ve tanrıça heykelleriyle donatıldığı, onun oğlu II. Dikran'ın da Yunan heykeltraşlarına tanrıça Anahit heykelini sipariş ederek bu kentteki tapınağa yerleştirdiği anlatılır. 4. yy'da Aziz Krikor Lusavoriç burada bulunan Hormizd tapınağını yıktırdı. 3. ve 4. yüzyıllarda Arşaguni hanedanından olan kralların çoğu bu kentte gömülü idi. En erken kaynaklarda Ani ve Gamax/Kamax adları bir arada kullanılır. SN
■ © 09.10.1849 Kemah kazasında meskun Şadili Aşireti ile Şiran kazası ahalisi ... deyar heyran
  Dörtağaç köy - Bitlis_M - Bitlis
1928k: Kemah
E1902: Gamax [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kardeştepe köy - Arpaçay - Kars
1928k: Kemah
E1918: Gamax
Karapapak yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km