Kelemeti adında 1 yerleşim bulundu.
  Kelemeti mah Ceyhan - Ceyhan - Adana
1946 📖 Kelemeti
1925h 📖 Kelemeddin
■ 1860'larda Nogay muhacirler iskân edildi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km