Karaköse adında 7 yerleşim bulundu.
sırala 
  ÇıfıtAdası ada - Seferihisar - İzmir
hl: Karaköse [ Tr kara kilise ]
1890hk y: Ovriokastron [ Yun "yahudi kalesi" ]
Y-500: Myonêssos [ Yun "yarımada" ]
■ 'Çıfıt Adası' ve 'Ovriokastron' adları II. Selim devrinde Ege Adaları hakimi olan Musevi Josef Nasi'yi (1524 - 1579) çağrıştırır. SN
  Karaköse mah - Yayladağı (Yeditepe bucağı) - Hatay
1940: Karaköse
F1935: Kirakusiye
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Karaköse köy - Sincik (Yarpuzlu bucağı) - Adıyaman
1928: Karaköse
Karapapak yerleşimi
■ Köy halkı Kafkasya'dan gelen Karapapak yani Terekeme Türkleri ile yörenin yerlisi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Karaköse köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1920hb: Karakilise
Türk yerleşimi
■ 1878-1918 döneminde Osmanlı-Rus sınırının Türk tarafındaki son köy idi. SN
  Ağrı il - Aa - Ağrı
1946: Ağrı
1928: Karaköse
1891z: Karakilise
1850: Şorbulak [ Tr "tuzlupınar" ]
■ 20. yy başında kısmen Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Karakilise köyü 1860 yılı dolayında Pakrevand (Üçkilise) piskoposu Hovhannes önderliğinde Bitlisli bir grup Ermeni tarafından, karayolu üzerinde kiliseye vakfedilmiş bir mülkte 10-15 dükkan olarak kuruldu. Daha önce bu yere Şorbulak (Türkçe `tuzlupınar`) adı verildiği söylenir. 1877-78 Rus harbinden sonra Türk ve Karapapak muhacirler iskân edildi. 1890 civarında askeri garnizon kuruldu. Milli Mücadele esnasında 1919 yılında adı Kazım Karabekir'in önerisiyle Karaköse olarak değiştirildi. ■ Merkezi Ağrı dağı gölgesindeki Bayezid (Doğubeyazıt) kasabası olan Bayezid vilayetine 1927'de Ağrı Vilayeti adı verildi. Ertesi sene il merkezi Karaköse kasabasına nakledildi. ■ Ağrı Dağının adı, dağın kuzey yamacında 2300 m rakımda bulunan ve 1840'ta bir heyelanda yok olan Ağori köyünden gelir. Iğdır-Aralık-Yenidoğan maddesine bakınız. SN
■ © 13.08.1891 Rusya'dan Karakilise'ye hicret etmiş Hemedanlı, Şeykanlı ve Zeylanlı Aşiretlerinin iskanları için ... deyar heyran
■ Çoğunlukla Kürtler ve azınlık olarak Türkler (Karapapak) yaşamaktadır. Türk


Grafik harita göster     haritada ara : km