Karaisalı adında 3 yerleşim bulundu.
sırala 
  Karaisalı mah - Bozyazı - Mersin
1914hk: Karasilli
■ Adana Karaisalı ilçesine bakınız. SN
  Karaisalı mah Toroslar - Toroslar - Mersin
1928: Karaisalı
■ Adana Karaisalı ilçesine bakınız. SN
  Karaisalı ilçe - Karaisalı - Adana
1890hk: Cecerli
1872s: Ceceli
1791z: Karaisalı (idari bölge)
■ Karaisalı idari birim adı, Ceceli kasaba adıdır. Karaisalı cemaati, 18. yy'da Güney Anadolu'nun çeşitli bölgelerine terör saçan Karahacılu konargöçer cemaatinden ayrılan bir zümredir. 19. yy sonlarında Karaisalı kazası, Karaisalı, Menemenci, Aşağı Dindarlı ve Yukarı Dindarlı olmak üzere dört nahiye idi. SN
■ Yazın Niğde civarında Üçkapılı sahrada yaylaya çıkan kişinin Tarsus civarında Karaisalı kazasında kışlayan Melemenci Aşireti Beyi Seyyid Ahmed'in şekavetine ... (1206 Hicri) deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km