Karahisar adında 11 yerleşim bulundu.
sırala 
  Karahisar köy - Keşan - Edirne
1904s: Karahisar
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yeşilhisar ilçe - Yeşilhisar - Kayseri
1928: Karahisar
■ Kale köyünde bulunan Zengibar Kalesinin yeni yerleşimidir. SN
  Karahisar köy - Çorum_M - Çorum
1928: Karahisar
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ 19. yy'da Çorum'a bağlı Ekrad (`Kürtler`) nahiyesi merkezi idi. SN
  Karahisar köy - Gürün - Sivas
1914hk: Karasar
E1902: Karahisar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Karahisar köyünün tarihi çok eskilere kadar dayanmaktadır. Köyde 1916 yılına kadar Ermeniler yaşamıştır. Ermenilerden önceki yaşam ise mağara dönemine kadar gider. Hala çok sayıda mağara kalıntısı vardır ve tam olarak incelenememiştir. 1916 tarihinden sonra ise Ağrı ilinin Eleşkirt ilçesinde göç eden dahası Rusya'nın saldırısı sonucu buraya gelen Karapapak/Terekeme Türkleri Abdi ağa ve çevresindekiler buraya yerleşmişlerdir. Abdi ağanın ölümünden sonra ağalık süreci tamamlanmış oldu. Abdi ağanın bu köye yerleşme sebebi ise gökpınar ırmağının buraya verdiği ahenk, bereket ve güzellikti. Türk22
  Karahisar mah - Saray - Van
1916hb: Karahisar
Kürd (Şemski) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km