Karacaviran adında 58 yerleşim bulundu.
sırala 
  Karacaören köy - Çanakkale_M - Çanakkale
1928k: Karacaviran
■ Antik Abydos kenti, köyün 3 km kuzeybatısındaki Nağra/Nara burnu mevkiinde idi. SN
  Karacaören köy - Burdur_M - Burdur
1928k: Karacaviran
1912hk: Gâvurören
Y200~ba: Kormasa
  Karacaören mah - Alpu - Eskişehir
1928k: Karacaviran
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı Manav Türkmenler'i ile Çerkesler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kurşunlu ilçe - Kurşunlu - Çankırı
1800ç, 1928k: Karacaviran
L400: Anadynata
1530ta, 1764d: Kurşunlu (idari bölge)
■ © 12.11.1764 Çankırı sancağında Kurşunlu kazasına tabi Kürtler karyesinin yaylağına vaki müdahalenin men'i. deyar heyran
  Karacaören bld - Boztepe - Kırşehir
1928k: Karacaviran
■ Kürtçe adı Rişvan, Türkçe adı Karaca olan Kürt/Türkmen aşireti adından. SN
■ © 16.11.1849 Kırşehir'e bağlanan Karaca Kürd Aşireti ile Aksaray'a bağlanan Hacı Ahmedli Aşireti Müdürlüğü'nün uhdesine verilmesini isteyen, Boynuinceli Aşireti sabık Müdürü Mir el-Hac Hüseyin'in arzuhali. a.g.tt © »»»»» 03.03.1850 Talebe-i ulumdan Seyyid Ömer'in kardeşi Nevşehir'de sığır celepliği yapan Hacı Mehmed'in, Aksaray civarında Reşvan Aşireti'nden Kaküllü Kürd Ali tarafından soyulup yaralanması üzerine Ankara'nın Tekke köyünde bulunan suçlunun yakalanıp muhakeme edilmesine dair. deyar heyran
■ Ayhan Bey, Karacaören kasabası 16. yüzyılda kurulmuştur. Kasaba'nın kuruluşunda Akpınar ve Mucur ilçelerimizden gelen Arıöz, Koçak, Coşkun, Baran, Gökşen, İlhan gibi ailelerin ataları etkilidir. Sonraları Çimeli köyünden Altunkaya ile Çelebi aileleri, Bozok yani Yozgat'tan Çavuş, Güler, Deniz aileleri ve Erzurum'dan Özmen ailesi Karacaören'e göç etmiştir. İmam Yusuf önderliğinde Mucur'dan gelen başta İlhan ve Gökşen aileleri Karacakurt Aşireti'ne mensupturlar. Ayrıca rahmetli Osman Bölükbaşı'nın dediği gibi Karacakürt değil Karacakurt demeniz daha doğru olacaktır. Birçok üniversitenin kütüphanesine girmiş olan Doç. Dr. Ahmet Gündüz'ün kitabına muteber demeniz ayrıca bir saçmalıktır. Rahmetli Faruk Sümer kitapları mutlak okunması gereken bir profesördür, öneriniz için ayrıca teşekkürler. Berk Bey'e ise Cevdet Hakkı Tarım'ın Kırşehir'in Tarihi isimli çalışmasını okumasını tavsiye ederim. Koray Aslan
■ Berk Ulusoy eklediği yanlış bilgi bulunmaktadır. Karacaören komşu Karacakürt köyleri bulunmaktadır. fakat Karacaören Karacakurt aşiretinden değildir. Karacakurt 17.yüzyılda Kırşehir’e göç etmiştir. Karacaören bu yüzyıldan önce kurulmuştur. ve Ahmet Gündüzün kitabı olan Türkmen Yurdu Kırşehir muteber bir kitap değildir. Kitapta ciddi hattalar bulunmaktadır. Kaynak olarak Oğuzlar konusunda uzman Büyük tarihçe merhum Faruk Sümer yaralanmanız. Koray Bey, Baba tarafından Karaca Örenliyim. Babaannem sülalesi köyünün köyün kurucularından olup, dedem tarafı köye sonradan yerleşmiştir. Sebahattin YAŞARIN "XV. Yüzyılda Kırşehir Varsakları: Büğüz Köyü" adlı kitabında Karacaören kasabası( üçkaraaağaç) Varsakların kurmuş olduğu yazmakta. Yusuf Halaçoğlu’nun yazdığı Anadolu'da aşiretler cemaatler oymaklar adlı kitabında Varsaklar Karacaören kasabasının kurulmuş olduğu Malya ovasında Varsakların yaşadığı görülmektedir. Verdiğiniz bilgiler http://www.karacaoren40.com/?SyfNmb=2&pt=Kasabam%C4%B1z adlı site bulunmaktadır. Ben ısrarlar Ahmet beyin kitabında ciddi hatalar bulunduğun savunmaktayım. Sadece birkaç tanesi yazacağım. Annem tarafında yabanlı aşireti ve herikli aşiretindenim ve Babanın dede tarafında da Yabanlı aşiretindenim fakat Karacaören yerleşmiştir. Ahmet beyin kitabında bu iki aşiretle ilgili bilgileri Ünlü Türk dilbilimci Azerbaycanlı Ahmet Caferoğlu’nun bir makalesinde alınmıştır. Bu makalede iki aşirette Kızılkoyunlu olduğu yazmakda bu bilginin kaynağında sadece üç kişilerden adlı bilgidir. Hâlbuki Yabanlı aşireti Faruk Sümer araştırmalarına göre Bayat boyundandır. Bu aşiret 19.yüzyılda Fırka-i İslahiye adlı iskânla Çukurova’dan gelmiştir. Herikli aşiret ise Adnan Menderes Kaya Avşar olduğu yazmakta ve 18. Yüzyılda Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından iskân edilmişlerdir. Kamanda ve Mucurda bulunan Kargın isimli köyleri bulunmaktadır. Mucurdaki Kargın köyü Karacakurt köyüdür. Karacakurt aşireti de Bayat boynundadır. Rahmetli Osman Bölükbaşı Bayat boyundan olan Dulkadiroğluların Beylerin torundur. Kargınları oğuzların 24 boyundan biridir. Fakat Faruk Sümer Oğuzlar Kitabında Halep bayatları içerisinde kethüdasın kaynaklı olarak aşiretinin ismi kargın olan bir aşiret bulunmaktır. Karacakurtlar içerisinde yer alan kargınlarda kargın boyunda değil Bayat boyunun bir aşiretdir. ayhan akıncı
■ Kırşehir binlerce yıllık bir geçmişe sahip olması, Orta Anadolu'da yer alması ve haliyle neredeyse bütün Oğuz Boylarının uğraması sebebiyle tarihi ve tam bir Türkmen kentidir. Ayhan Bey'e de, Koray Bey'e bilgileri için minnettarız. Lakin dediğim gibi 24 Oğuz Boyu'nun da etkisinin bulunması sebebiyle bir yerleşim biriminde birden fazla aşiret, oymak, sülale ; kültür, gelenek, görenek olması doğaldır. Karacaören beldemizde Karacakurt, Boynuinceli, Karalar, Varsak gibi Türkmen Aşiret ve Oymakları yer almaktadır. Ahmet Bey'in kitabıyla ilgili -varsa- yanlış ve bilgi eksiklikleri Ahmet Bey'in e-mail'ine gönderebilirsiniz. Bu arada Karacakurt Aşireti Bayat ya da Kargın değil, Danişmendlilerle birlikte anılan ve soyu Beydili Boyu'na dayanan bir Türkmen Aşireti'dir. Osman Bölükbaşı ise kendisi ve köyü yani Hasanlar Köyü -Adnan Menderes'in isteği ile günümüzde Hacıbektaş ilçesine bağlı- soy itibariyle Karacakurt Aşireti'ne mensuptur. Bu bilginin kesinliğini akl-i melekeleriniz yerindeyse rahatlıkla teyit edebilirsiniz ve Rahmetli Osman Bey'in oğlu Rahmetli Deniz Bey'in de Beydililer'i işaret etmiş olduğunu belirtmek isterim. Berk Ulusoy
  Karacaören mah - Develi - Kayseri
1905i: Karacaviran
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 1905'te 50 hane Rum nüfusu ve Ayii Anargyri kilisesi vardı. Mübadil ailelerin bir bölümü halen Yunanistan'da Neokaisaria kasabasında yaşar. SN
■ Rum mübâdillerin bir kismi Yunanistanin Neokaisaria köyünde yasamaktadir. Manav
  Karacaören köy - Zile (İğdir bucağı) - Tokat
1928k: Karacaviran
Alevi yerleşimi
  Karacaören mah - Bünyan - Kayseri
1928k: Karacaviran
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Karacaören köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
1928k: Karacaviran
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Karacaören köy - Sivas_M (Karayün bucağı) - Sivas
1928k: Karacaviran
Alevi yerleşimi
  Karacaören köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928k: Karacaviran
■ © Gömlek No:13795 Kangal kazası, Karahisar-ı Atik Uzunluca, Karacaviran, Afşarviran, Tekye, Davulbaz ve Zerk karyeleri ahalisinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
  Karacaören mah - Araban - Gaziantep
1928k: Karacaviran
Sünni Türk yerleşimi
  Karacaören köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1522t: Karacaviran
Alevi yerleşimi
■ Koçgirilerin Saran, Balan, Zerikan ve Laçin kollarının bulunduğu bir köydür. metonio
  Şekerli mah - Siverek (Şekerli bucağı) - Şanlıurfa
Kr: QercewêranaMeleeyub [ Kürd "Molla Eyüp Karacaviranı" ]
1928k: Karacaviran
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Bir dönem Siverek'e bağlı Şekerli bucağı merkez köyü idi. SN
  Karacaören köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s: Karacaviran
Alevi yerleşimi
  Karacaviran mah - Çermik - Diyarbakır
Eski adı: -
  Karacaören köy - Kars_M - Kars
1928k: Karacaviran
R1889: NovoEstonskoye [ Rus Novo Estonskoye "yeni Estonlar" ]
E1918: Estonagan [ Erm "Estonlu" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Rus yönetimi döneminde (1878-1918) Estonya göçmenleri tarafından iskân edilmiştir. 1960'lı yıllara dek Eston nüfus çoğunluğu devam etti. SN
■ Eston değil Estonyalı etnik Almanlar* metonio
  Karacaören köy - Kağızman - Kars
1928k: Karacaviran
Kürd yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km