Karaağaçlı adında 5 yerleşim bulundu.
sırala 
  Karaağaçlı mah - Şehzadeler - Manisa
1928k: Karaağaçlı
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 19. yy sonlarında Karaosmanoğlu ailesine ait çiftlik mülkü olup nüfusun büyük bir bölümü Rum işçiler idi. SN
■ Takriben 30 hâne Helen nüfusu vardı. Gospodinci, Dolno Drjanovo, Breznica, Ksak ve Kornica gibi köylerden Goce Delčev Pomakları iskân edilmiş olup içlerinde en kalabalık olan grup 45 hâne ile Kornitsalılardır. Bir kaç Arnavut hâne ile Yörük eklenmiştir. Manav
  Karaağaçlı köy - Divriği - Sivas
1946k: Çüksüzer
1928k: Çüksüz
1912hk: Çuksiz
Alevi yerleşimi
■ Çüksüzer adının anlamı hakkında bir bilgimiz yoktur. SN
■ Alevi Türkmen yerleşimi ( Köyüdür ) Türk22
  Karaağaçlı mah - Tonya - Trabzon
1928k: Aspuryanlı [ Yun asprogialê "akkıyı" ]
1901hb: Karaağaç
  Karaağaçlı bld - Muş_M - Muş
E1902: Alvarinç [ Erm "? yamacı" ]
1865h: Alvarinç
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Kısmen Arap (Bıdri) yerleşimi metonio
■ Belde halkının büyük çoğunluğu Araplar'dan oluşmaktadır. Bununla birlikte birkaç hane Doğu Karadeniz'den gelen Çepni Türkmenler'i de bulunmaktadır. Berk Ulusoy


Grafik harita göster     haritada ara : km