Kalamiç adında 1 yerleşim bulundu.
  AşağıKalamış mah - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
1928k: Kalamiç aş.
Y1922tb: Kalamítsi [ Yun kalamídi? "nadaslık" ]
1519t: Kalamiç
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Rum yerleşimi esnasında tutulan günlüklerde köyün adı Kalamia olarak geçmekte olup halk arasında da aynı isim kullanılmaktadır. Süleyman Candaş
■ Helenistan Meglendeki (Almopia) Mayadağ (Yeni ismi Fanos) Vlah köylüsü mübâdele ile iskân edildi. Manav


Grafik harita göster     haritada ara : km