Kalamiç adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  AşağıKalamış mah - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
■ Rum yerleşimi esnasında tutulan günlüklerde köyün adı Kalamia olarak geçmekte olup halk arasında da aynı isim kullanılmaktadır. Süleyman Candaş
■ Helenistan Meglendeki (Almopia) Mayadağ (Yeni ismi Fanos) Vlah köylüsü mübâdele ile iskân edildi. Manav
  YukarıKalamış mah - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
1877hk: Kalamitsa
1519t y: Kalamiç [ Yun "sazlık" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km