Kalónymos adında 1 yerleşim bulundu.
  İmralı ada - Gemlik - Bursa
1660eç: EmîrAli
1567mü: Mîrali [ Tr "Ali Bey" ]
Y813: Kalónymos [ Yun "güzel namlı" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Pseudo-Skylaks deniz rehberinde Besbikos, 9. yy'a ait Theophanes vekayinamesinde Kalonymos adıyla anılır. 20. yy başında Kalonimos adıyla anılan 200 - 300 nüfuslu Rum yerleşimi idi. Halen adanın tümü cezaevine aittir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km