Kızıltahta adında 1 yerleşim bulundu.
  Kızıltahta mah - Karataş - Adana
1928 📖 Kızıltahta
Y-350 📖 Mállos | Antioxeía ad Pyramum [ Luw ]
■ 5. yy'da hatırı sayılır bir kasaba olduğu anlaşılan Mallos'tan geriye hemen hemen hiç iz kalmamıştır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km