Kılıçkaya adında 9 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kılıçkaya köy - Sivrice (Gözeli bucağı) - Elazığ
1928: Karafto
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Kılıçkaya köy - Erzincan_M (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1928: Mercan Sürbahanı [ Erm surp ohan "Aziz Ohan (Ohannes, Yahya)" ]
Alevi yerleşimi
■ Munzur Dağlarının diğer adı olan Mercan Erm «Mrçnavank» `karıncalı manastır` adından gelmiş olabilir. Çağlayan kasabasının 5 km güneybatısında bulunan manastır halen yıkıntı halindedir. SN
  Kılıçkaya mah - Çınar (Ovabağ bucağı) - Diyarbakır
1917h: Kerrik / Girik [ Kürd kerik? "kuzukulağı (bitki)" ]
  Kılıçkaya köy - Aydıntepe - Bayburt
1835a: Çençul yk. [ Gürc ]
■ Köyün adı Gürcüce'dir. Çençi (ჭენჭი) Gürcüce erimiş anlamına gelir. Çençuli erimiş yerler anlamına gelir. meriç
  Kılıçkaya bld - Yusufeli (Kılıçkaya bucağı) - Artvin
1876s e: Ersis / Arsis
G00: Arsiani (dağ)
E630: Arsik gen. Arseats (idari bölge)
Y17: Arsenênê (idari bölge)
■ Eski Ermeni tarihinde Arseats Por (`Arsi'ler çukuru`) adı verilen ve bugünkü Yusufeli ilçesine tekabül eden yörenin merkez kasabası idi. Ersis adı yapıca çoğul olan Arsik sözcüğünün belirtme halinden türemiştir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Kiskim nahiyesi merkezi olduğundan Kiskim adı da bazen kullanılır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km