Hort adında 4 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yazlık mah - Balya - Balıkesir
1928k: Hort [ Yun xortos "ot, çayır" ]
  Nasrettinhoca mah - Sivrihisar - Eskişehir
1968k: Bağbaşı
1914hk: Hortu [ Yun xórtou "otlak" ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Bir yere oturtulamayan Manavlar için 19. asırda ''Selçuklu devrinde islamlaşan yerliler'' görüşü ortaya atılmıştır. Manav
  Demirözü mah - Gülnar - Mersin
1928k: Xortu [ Yun xórta "sebzelik" ]
  Hortu mah - Ereğli - Konya
1964-2012: Sazlıgeçit
1910ht: Xortu [ Yun xórtou "otlak, mera" ]
1723d: XortiHanı
Türkmen (Bekdik) yerleşimi
■ © 09.08.1761 Alaüddevle Evkafı'ndan Maraş'taki Mektube Medresesi Vakfı reayasından olup 1135 [ Miladi 12.10.1722 - 30.09.1723] tarihinde Ereğli ile Karapınar arasındaki Horti hanı derbendine iskan edilip serbestiyet ve muafiyet üzere derbendci tayin olunan Beydik Cemaati ahalisinden... deyar heyran
■ 30.12.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Sazgeçit beldesinin adı Hortu olarak değiştirildi ve eski adına tekrar kavuştu. Taner A.


Grafik harita göster     haritada ara : km