Hori adında 7 yerleşim bulundu.
sırala 
  Hoşköy mah - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
Y1900~: Ganoxôra [ Yun "Ganos kasabası" ]
1455t y: Hora
Y1356: Xôra [ Yun "kasaba" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Rum kilisesinin idari taksimatında Ganos (Gaziköy) ile birlikte Ganoxôra metropolitlik bölgesinin merkezi idi. SN
  Gökdere köy - Gümüşhane_M (Kale bucağı) - Gümüşhane
1928: Hor süfla
■ Belki Erm. hor `kuyu` veya Yun. xora `köy`. SN
■ Rivayetlere göre geçmişde Ermeni yerleşimi. 18.yüzyıl başından beri Türkmen yerleşimi. Kadirî tarikati şeyhlerinden Gümüşhaneli Salih Baba'nın(Bozağa) köyü. Köy ahalisinin kökeni Erzurum Narman,Trabzon ve eski Türk toprağı olan Acaristan'a dayanmaktadır. Aydın,Bulut,Ergen,Yılmaz,Gök aileleri. selim aydın
  Üzümlü mah - Sürmene - Trabzon
1876s y: Xora [ Yun "köy" ]
1522t: Zaxora
  Yoncalıbayır köy - Kovancılar (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928: Hor [ Erm "kuyu" ]
Kürd yerleşimi
  Gömeç mah - Hani - Diyarbakır
1928: Hori
1865h: Hure


Grafik harita göster     haritada ara : km