Hintsk adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Aydınlık mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1960k: Dumlu
1916ht, 1928k: Hins
E1902: Hintsk [ Erm Հինձք ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Daha sonra Mıhitarist Katolik tarikatını kuran ünlü reformcu Mıxitar 1697-1699 yıllarında bu köydeki Kızıl Manastır'da hoca idi. 1880'de 692 Ermeni, 89 Müslim nüfus kaydedilmiştir. SN
  Kurbançayırı mah - Pasinler - Erzurum
1835ne, 1928k: Hins
E400-: Hintsk [ Erm ]
■ Nerses Bartev gatoğigos tarafından 4. yy'da inşa edilen Garmirvank manastırı bu köyün yakınındaydı. Eprigyan bu manastırın 1828'e dek zengin ve güçlü bir kurum iken 19. yy sonlarında zaruret içine düştüğünü anlatır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km