Harmandalı adında 7 yerleşim bulundu.
sırala 
  Harmandalı mah - Menemen - İzmir
1890hk: Harmandalı [ Tr harbendeli "katırcılar (aş.)" ]
  Harmandalı mah - Odunpazarı - Eskişehir
1928k: Harmandalı
Alevi yerleşimi
  Harmandalı bld - Ortaköy - Aksaray
1928k: Harabendeli [ Tr harbende "eşekçi (aş.)" ]
■ 4. ila 9. yy'larda piskoposluk makamı olan Nyssa kenti muhtemelen burasıdır. SN
■ © 02.11.1860 Konya dahilinda Harmandalı Aşireti'nden ve eşkiyadan Yaralıoğlu Süleyman, Onikan karyeli Mahmud, Hasan, Nevşehirli Arab Said, Hüseyin ve Ekecik Aşireti'nden Kürd Osman ve kardeşi Ömer'in icra olunan mahkemelerine dair Konya valisinin tahriratı ile Niğde Meclisi mazbatası. (10. Anadolu) deyar heyran
  Harmandalı köy - Altınyayla - Sivas
1928k: Xarmendeli [ Tr xarmende "katırcı" ]
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22


Grafik harita göster     haritada ara : km