Haliç adında 3 yerleşim bulundu.
sırala 
  Haliç körfez - Aa - İstanbul
Y75: Kéras / Xrysókeras [ Yun "boynuz, altın boynuz" ]
■ Arapçadan alıntı olan 'halic' sözcüğü `koy, lagun` anlamına gelir. SN
  Ladik mah - Sarayönü - Konya
1968: Halıcı
1926h y: Yorganladik
1282: Ladik
Y17: Laodikea Katakekaumene [ Yun "yanık Laodikea" ]
■ Selevkoslar Devleti kurucusu 1. Seleukos Nikator'un annesi Laodikê adına kurduğu beş kentten biridir. Strabon 1. yy'da `Yanık Laodikeia` adıyla anıldığını bildirir. İslam kaynaklarında Lâdiqîya el-muhteriqa ve Ladik-i suxte `yanık Ladik` görülür. 19. yy gezginleri çok geniş bir ören alanı tarif ederler. Ancak günümüzde antik kentin izi kalmamıştır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km