Hadrianópolis adında 5 yerleşim bulundu.
sırala 
  Edirne il - Aa - Edirne
1371 📖 Edirne / Edrene
Y180 Y378 📖 📖 Hadrianópolis [ Yun "Hadrianus imp. kenti" ]
Y-450 📖 Odrysos? [ AnaD ]
■ Roma imparatoru Hadrianus (117-138) adından geldiği kabul edilir. Ancak Herodot'un `Artiskós (Arda?) ırmağı üzerinde yaşayan güçlü bir Thrak boyu/krallığı` olarak tanımladığı Odrysai Ὀδρύσαι halkıyla ilgili olması mümkün görünüyor. SN
  Şarkikaraağaç ilçe - Şarkikaraağaç - Isparta
1890hk 📖 Karaağaç
Y535 📖 Hadrianópolis [ Yun "Hadrianus (imp.) kenti" ]
1928 📖 Şarkikaraağaç (idari bölge) [ Tr "Doğu Karaağaç" ]
■ Şimdiki Acıpayam ilçesi olan Asikaraağaç/Garbikaraağaç'a oranla Şarkikaraağaç adı verilmiştir.. SN
  Viranşehir mv - Eskipazar - Karabük
Y180 Y535 📖 📖 Hadrianópolis [ Yun "Hadrianus (imp.) kenti" ]
1925h 📖 Mecidiye (idari bölge)
■ Şimdiki ilçe merkezinin 5 km güneybatısında bulunan eski yerleşim merkezi ve nahiye merkezidir. Kasaba cumhuriyetin ilk yıllarında Eskipazar mevkiinde bulunan bugünkü yerine taşınmıştır. SN
  Eskipazar ilçe - Eskipazar - Karabük
Y535 📖 Hadrianópolis [ Yun "Hadrianus (imp.) kenti" ]
1928 📖 Mecidiye (idari bölge)
■ Antik Hadrianopolis kalıntıları kasabanın 3 km batısındadır. Mecidiye nahiyesi merkezi 1930'larda Eskipazar mevkiine taşınmış, 1945'te Eskipazar adıyla ilçe olmuştur. SN
  Mersin il - Aa - Mersin
1811 📖 Mersin
Y550 📖 Hadrianópolis [ Yun "Hadrianus (imp.) kenti" ]
Y-350 Y610 📖 📖 Zephyrion [ Yun "batı yeli" ]
1933 📖 İçel (idari bölge)
1665 📖 Mersinoğlu (köy)
■ Antik Zephyrion (Hadrianoupolis) kenti 8. yy'da Arap istilası ertesinde terk edilmiştir. 1811'de yöreyi ziyaret eden Beaufort Mersin'i sahilde birkaç kulübeden ibaret bir yer olarak tanımlar. İskele 1830'larda, Mısır egemenliği döneminde Rum ve Fransız özel kişilerce kuruldu; kısa sürede yerleşim odağı oldu. ■ İçel öteden beri Silifke-Mut bölgesinin idari adı idi. İl merkezi 1933'te Silifke'den Mersin'e taşındı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km