Germir adında 3 yerleşim bulundu.
sırala 
  Germir mah Melikgazi - Melikgazi - Kayseri
1968k: Konaklar
1925ht: Germir
E1902: Garmir/Garmrag [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Garmir Ermenicede Kayseri/Kapadokya yöresinin genel adıdır. Adın kaynağı muhtemelen tarih öncesi çağlara uzanır. ■ 19. yy sonlarında 400 hane Rum, 300 hane Türk ve 120 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
  Gedikler köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1925ht: Germiri
E1878: Garmıri [ Erm "Kayserili? kızıl?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 20. yy başında 200 kadar Hıristiyan Ermeni nüfusla birlikte 18. yy sonlarında Müslüman olmuş 400 kadar Ermeni kökenli halk yaşamaktaydı. Bu sonuncuların halen `Karakeçili Türkmen` olduklarına inanılır. SN
  Yeşilçat köy - Erzincan_M (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1928k: Germili
E1902: Garmri
1642ave: Germiri [ Erm garmri "kızıl?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Garmir, gen. Garmri sözcüğü `kızıl` veya `Kayserili/Kapadokyalı` anlamına gelebilir. SN
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy


Grafik harita göster     haritada ara : km