Germencik adında 1 yerleşim bulundu.
  Germencik ilçe - Germencik - Aydın
1890hk, 1916h: Değirmencik | Eyneabad
1665: Eyineabad [ Tr eyine/ezine "cuma camii/pazarı" ]
1430t: Germiyâncık [ Tr germiyân "kaplıcalar" ]
1876a: Ezine-i Ayasluğ (idari bölge) [ Tr "Ayasluk/Selçuk cuması" ]
■ Germiyancık ve Eyineabad adları en eski dönemden itibaren birlikte görülür. Bir ara Değirmencik adı verildiği anlatılır ise de buna dair kaynak bulamadım. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km