Gelibolî adında 1 yerleşim bulundu.
  Gelibolu ilçe - Gelibolu - Çanakkale
1519t: Gelibolî
Y-350: Kallípolis [ Yun "güzelkent" ]
■ MÖ 6. yy'da Yunan kolonisi olarak kurulduğu rivayet edilir. Adı bazen Kallioúpolis olarak yazıldığı için, adın ilk yarısını oluşturan Kalli- unsurunun Yunan-öncesi bir yer adı olduğu düşünülebilir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km