Garmir/Garmrag adında 1 yerleşim bulundu.
  Germir mah Melikgazi - Melikgazi - Kayseri
1968k: Konaklar
1925ht: Germir
E1902: Garmir/Garmrag [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Garmir Ermenicede Kayseri/Kapadokya yöresinin genel adıdır. Adın kaynağı muhtemelen tarih öncesi çağlara uzanır. ■ 19. yy sonlarında 400 hane Rum, 300 hane Türk ve 120 hane Ermeni nüfusu vardı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km