Gâvurkıran adında 1 yerleşim bulundu.
  Ağırtaş mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖 Gâvurkıran [ Tr kıran "kenar, yan mahalle" ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ `Gavur kırma` eylemi sözkonusu değildir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km